Psykoterapi

 

Mitt namn är Ewa Jönsson och är Legitimerad Psykoterapeut med en mångårig erfarenhet av ett kvalificerat behandlingsarbete.

Jag har arbetat inom missbruksvård, öppenvård med barn och unga, integrationskontor och sedan 2009 på S:t Lukas stiftelsen.

Mitt arbete vilar på en  psykodynamisk grund. Jag är även bildterapeut, avslappningslärare och sexolog.

Anledning att söka någon att prata med kan vara många. Till mig kan du vända dig om du har behov av en utomstående samtalspartner.

Jag är ansluten till Hälsoval Skåne så du är välkommen via remiss ifrån läkare på din vårdcentral, om ni bedömer att PDT är det som passar dig.

Du kan också söka som privatperson, via arbetsgivare eller försäkringsbolagDu kan ringa mig på

0733 224354

eller maila

ewapsykoterapi@gmail.com


Om du vill veta mer om Psykodynamisk psykoterapi så klicka på nedanstående knapp.